เสนอ ดร.สมจิต สงสาร จัดทำโดย ปาลิตา บุญราศรี นักศึกษาปริญญาโท สาขาบริหารการศึกษา รุ่นที่ 2 มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี (ศูนย์ท่าตูมประชาเสริมวิทย์)

วันอาทิตย์ที่ 3 ตุลาคม พ.ศ. 2553

นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 2

เยี่ยมบ้านนักเรียน
          สมาชิก ชั้นป.2

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น